Satış Sözleşmesi

1. Taraflar 

Bystatil internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Üçteler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:11 Çolaklı-Manavgat adresinde mukim Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. Şti.'ye (Bundan böyle “bystatil” olarak anılacaktır). Bystatil internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır) 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. Şti.’nin sahip olduğu bystatil adlı internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmeler de dâhil her türlü otel rezervasyonları, uçak bileti, araç kiralama hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır. 

3. Web Sitesi İçeriği 

Bystatil web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir bystatil tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Bystatil, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Bystatil'e sorumluluk yüklenemez. 

4. Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı 

Bystatil, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Bystatil web sitesi ve Bystatil'e sorumluluk yüklenemez. 

5. Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler) 

Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd., Bystatil web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd., link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendi sorumluluğundadır. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd., bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd., uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

6. Site Bilgileri 

İş birliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. web sitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd.internet sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd., ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar. 

7. Rezervasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar 

Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır. 

Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd.ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. sorumluluk kabul etmez. 

8. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. bildirimleri ve Elektronik Bilgilere ilişkin KULLANICI onayı Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd.’in, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. 

Bu bilgiler; 

∙ Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, 

∙ Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile, 

∙ Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir. 

9. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
Bystatil sitesine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. sorumlu tutulamaz. 

Bystatil web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri - şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur. 

Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd.’e bildirmekle yükümlüdür. 

10. Fikri Mülkiyet Hakları 

Bystatil adlı web sitesi’nin sahibi Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. ‘un ya da Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd.’ un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd.’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. 

Bystatil web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. ‘un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. 11. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Keyf Tur Seyahat Otelcilik Tur. İnş. Eml. Özel Sağlık Tic. Ltd. üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

12. İhtilaflerin Halli 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Antalya Adliyesi ve İcra Daireleri yetkilidir. 

13. Yürürlük 

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.